top of page

מתנה חריפה

‏80 ₪

מתנה לאוהבי חריף אי אפשר לטעות עם כרטיס מתנה. בחרו סכום וכתובו הודעה אישית כדי להפוך את המתנה הזו לשלך.
100-אבקות 2 סוגים
150-מחזיק אבקה + 3 אבקות
200-מארז ממרחים פירות ומקלות לחם חריפים
...
מתנה לאוהבי חריף אי אפשר לטעות עם כרטיס מתנה. בחרו סכום וכתובו הודעה אישית כדי להפוך את המתנה הזו לשלך. 100-אבקות 2 סוגים 150-מחזיק אבקה + 3 אבקות 200-מארז ממרחים פירות ומקלות לחם חריפים

‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
bottom of page