top of page

זרעים של פלפל חריף

  • זרעים של פלפל חריף ניבחרים בקפידה מהפלפלים היפים והאיכותיים על הצמח.

  • זרעים חריפים מפלפלים חריפים שגדלים אצלנו בחממה ונבדקו בבקרת איכות טרם נארזו והופצו אלכם .

  • בכל מארז בין 10-12 זרעים.

  • זריעת זרעים של פלפל חריף מתחילה באביב מי מרץ. בגידול בחממה ניתן לגדל בכל עונות השנה.

  • הזרעים שגדלים אצלינו אינם מבודדים. בחממה יש מעל 200 זנים ויתכן שחלק מהזרעים הם עם האבקה צולבת.

bottom of page